TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Trang chủ Công khai quản lý, sử dụng quỹ

Nghị quyết phê chuẩn quyết toàn ngân sách xã năm 2022

Đăng ngày 26-07-2023 15:27
77 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công khai Nghị quyết phê chuẩn quyết toàn ngân sách xã năm 2022

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: