Từ ngày : 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

UBND XÃ HƯƠNG LONG

  • Thứ 2 Ngày 30/01/2023

  • Thứ 3 Ngày 31/01/2023

  • Thứ 4 Ngày 01/02/2023

  • Thứ 5 Ngày 02/02/2023

  • Thứ 6 Ngày 03/02/2023

  • Thứ 7 Ngày 04/02/2023

  • Chủ nhật Ngày 05/02/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 30-01-2023