Từ ngày : 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024

UBND XÃ HƯƠNG LONG

 • Thứ 2 Ngày 17/06/2024

 • Thứ 3 Ngày 18/06/2024

  7h00-11h30,14-17h30 tại

  Sáng:Tiếp dân định kỳ Lãnh đạo và CCNN hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu Chiều:Tiếp tục đôn đốc lập tk ngân hàng cho các đối tượng ASXH

  Thành phần: vp,ccnn
 • Thứ 4 Ngày 19/06/2024

 • Thứ 5 Ngày 20/06/2024

 • Thứ 6 Ngày 21/06/2024

 • Thứ 7 Ngày 22/06/2024

 • Chủ nhật Ngày 23/06/2024

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7h00-11h30,14-17h30

Sáng:Tiếp dân định kỳ Lãnh đạo và CCNN hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu Chiều:Tiếp tục đôn đốc lập tk ngân hàng cho các đối tượng ASXH

vp,ccnn

Thứ ba

Ngày 18-06-2024