Từ ngày : 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

UBND XÃ HƯƠNG LONG

  • Thứ 2 Ngày 26/09/2022

  • Thứ 3 Ngày 27/09/2022

  • Thứ 4 Ngày 28/09/2022

  • Thứ 5 Ngày 29/09/2022

  • Thứ 6 Ngày 30/09/2022

  • Thứ 7 Ngày 01/10/2022

  • Chủ nhật Ngày 02/10/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 01-10-2022