Từ ngày : 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

UBND XÃ HƯƠNG LONG

 • Thứ 2 Ngày 04/12/2023

  7:30 đến 11:30 tại UBND xã

  + Tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII ( cả ngày

  Thành phần: Cán bộ và Đảng viên Đảng bộ
 • Thứ 3 Ngày 05/12/2023

  7:30 đến 11:30 tại Trên địa bàn xã

  + Kiểm tra hệ thống cụm loa phát thanh của xã tại các đơn vị thôn đề xuất sửa chữa, khắc phục; + Kiểm tra hệ thống cờ cũ, rách nát; các băng rôn, khẩu hiệu hết thời hạn tuyên truyền để tháo gỡ, thay thế theo quy định

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
  13:30 đến 17:30 tại UBND xã

  + Lãnh đạo và chuyên môn phụ trách tham gia hội nghị Tổng kết hoạt động các Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện + Làm việc với hộ Võ Huy Hoàng, thôn 3 để thông báo về lịch tổ chức cưỡng chế xử phạt hành vi đổ đất lấn chiếm. + Ban chỉ huy QS đi cơ sở nắm tình hình các công dân sau khi đã nhận lệnh gọi sơ khám sức NVQS tại huyện năm 2024.

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
  13:30 đến 17:30 tại UBND huyện

  : Tham gia hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Thành phần: - BCH Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
 • Thứ 4 Ngày 06/12/2023

  7:30 đến 11:30 tại UBND huyện

  + Lãnh đạo UBND xã và công chức liên quan tham gia họp triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2024 tại huyện + Giao Ban Ban CHQS xã

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
  13:30 đến 17:30 tại Trên địa bàn xã

  + Tổ chức nghiệm thu nhà ở 121 + Ban CHQS tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS cho 21 Nam thanh niên tại huyện; + Tổ chức kiểm tra môi trường chăn nuôi tại các đơn vị thôn

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
 • Thứ 5 Ngày 07/12/2023

  7:30 đến 11:30 tại UBND xã

  Tiếp công dân định kỳ (cả ngày) + Hoàn thiện hồ sơ cho nam thanh niên trúng tuyển nhập

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
  13:30 đến 17:30 tại UBND xã

  + Hội nghị BCH kiểm điểm BTV Đảng ủy năm 2023 + Phối hợp công an xã, quân sự tổ chức cưỡng chế, xử phạt đối với hộ Võ Huy Hoàng, thôn 3

  Thành phần: - BCH Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
 • Thứ 6 Ngày 08/12/2023

  7:30 đến 11:30 tại UBND xã

  Họp Hội đồng Duyệt chế độ BTXH tháng 12 + BCHQS phục vụ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra kho đế vật chất, kho đế quân tư trang, phòng trực của Dân quân. + Hoàn thiện cập nhật dữ liệu BTXH trên hệ thống của Bộ lao động (từ ngày 8 đến 15

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
  13:30 đến 17:30 tại Trên địa bàn xã

  Lịch giao ban TT, các UV ủy ban + Xây dựng Hồ sơ Khu dân cư mẫu, rà soát Hồ sơ các khu mẫu đã về đích để huyện kiểm tra + Làm việc với ô Chu Mạnh Quý về việc thông qua nội dung khiếu nại

  Thành phần: Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan
 • Thứ 7 Ngày 09/12/2023

 • Chủ nhật Ngày 10/12/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7:30 đến 11:30

Tiếp công dân định kỳ (cả ngày) + Hoàn thiện hồ sơ cho nam thanh niên trúng tuyển nhập

Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan UBND xã
13:30 đến 17:30

+ Hội nghị BCH kiểm điểm BTV Đảng ủy năm 2023 + Phối hợp công an xã, quân sự tổ chức cưỡng chế, xử phạt đối với hộ Võ Huy Hoàng, thôn 3

- BCH Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã và Công chức chuyên môn liên quan UBND xã

Thứ năm

Ngày 07-12-2023