TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Trang chủ Công khai quản lý, sử dụng quỹ

Công bố kết thúc niêm yết công khai Dự toán ngân sách xã trình hội đồng năm 2023

Đăng ngày 20-01-2023 16:48
401 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Biên bản về việc công bố kết thúc niêm yết công khai Dự toán ngân sách xã trình hội đồng năm 2023 đã được trình HĐND xã phê chuẩn

BBT
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: