TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 86/GM-UBND 15/11/2022 Du le mit tinh ngay nha giao Viet Nam 20/11/2022
2 Số 81/UBND 10/11/2022 Về việc phối hợp xây dựng hồ sơ cho hộ dân có địa giới hành chính trùng với Phú Gia
3 81/UBND 10/11/2022 Phoi hop xu ly dat dai
4 Số 174/TTr-UBND 08/11/2022 Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu và Giấy công nhận thôn văn hóa năm 2022 cho 09 thôn trên địa bàn xã Hương Long
5 Sô 13/TB-UBND 28/10/2022 Cấp phát và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
6 02/KH-NVQS 19/10/2022 So tuyen nghia vu quan su nam 2023
7 Số 76/CV-UBND 16/10/2022 Về việc cho ý kiến về VĐXDXSVC trường học Mầm non Hương Long
8 32/KH-UBND 14/10/2022 tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2023
9 Số : 10/TB-UBND 12/10/2022 Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3
10 Số 4048/QĐ-UBND 18/09/2022 Về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất Vụ Đông năm 2022
11 số 199/QĐ -UBND 16/09/2022 Kiện toàn HĐXĐMĐKT
12 Số 28/BC -UBND 05/08/2022 Tổng kết 10 năm Luật phổ biến giáo dục pháop luật
13 28/BC-UBND 05/08/2022 10 nam thuc hien Luat Pho bien GDPL
14 QĐ số 56/QĐ -UBND 15/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai năm 2021 đươci HĐND xã phê chuẩn
15 Sô 08/TB-UBND 12/07/2022 Thông báo niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022
16 Số 05/TB-UBND 15/06/2022 Công khai kế hoạch vận động thu các loại quỹ chuyên dùng năm 2022
17 Số : 30/GM-UBND 28/04/2022 Về việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, Đảng, Chính quyền nhân dân
18 01/CTr-UBND 26/01/2022 Chuong trinh cong tac UBND xa Huong long nam 2022
19 Số 02/KH -UBND 19/01/2022 Kê hoạch cải cách hánh chính xã Hương Long năm 2022
20 Số 17/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 đã được HĐND xã phê chuẩn
21 Sô 06/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
22 QĐ 06/QĐ -UBND 06/01/2022 Về việc công cố công khai dự toán ngân sách năm 2022
23 Số 60/BC-UBND 14/12/2021 Báo cáo kết quả làm việc
24 Số 198/UBND 08/11/2021 Rà soát các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng covid có nguy cơ thiếu đói
25 Số 01/TB-HĐTĐ 05/11/2021 Thẩm định CCHC
26 Số 170 QĐ-UBND 31/08/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Hương Long
27 Số 20 /KH-UBND 31/08/2021 Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hương Long, giai đoạn 2022 - 2025
28 Số 170 QĐ-UBND 31/08/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Hương Long
29 Số 20 /KH-UBND 20/08/2021 Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hương Long, giai đoạn 2022 - 2025
30 Số 18/UBND 29/03/2021 Đăng ký phần việc công trình chào mừng 190 thành lập tỉnh, 30 năm tái thành lập tình
 • Du le mit tinh ngay nha giao Viet Nam 20/11/2022
 • Phoi hop xu ly dat dai
 • Về việc phối hợp xây dựng hồ sơ cho hộ dân có địa giới hành chính...
 • Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu và Giấy công nhận thôn văn hóa...
 • Cấp phát và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
 • So tuyen nghia vu quan su nam 2023
 • Về việc cho ý kiến về VĐXDXSVC trường học Mầm non Hương Long
 • tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2023
 • Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3
 • Về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất Vụ Đông năm 2022
 • Kiện toàn HĐXĐMĐKT
 • Tổng kết 10 năm Luật phổ biến giáo dục pháop luật
 • 10 nam thuc hien Luat Pho bien GDPL
 • Quyết định về việc công bố công khai năm 2021 đươci HĐND xã phê...
 • Thông báo niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách...
 • Công khai kế hoạch vận động thu các loại quỹ chuyên dùng năm 2022
 • Về việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, Đảng, Chính...
 • Chuong trinh cong tac UBND xa Huong long nam 2022
 • Kê hoạch cải cách hánh chính xã Hương Long năm 2022
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 đã được HĐND...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: