TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 12/CT-UBND 01/12/2023 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2023
2 83/UBND 29/11/2023 V/v triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2020/TTBTP
3 11/CT-UBND 01/11/2023 chương trình ông tác tháng 11 năm 2023
4 107/QĐ-UBND 26/10/2023 Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng Công trình: Nâng cấp đƣờng trục thôn 7 xã Hƣơng Long, huyện Hƣơng Khê
5 ̉70/UBND 03/10/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính
6 69/UBND 03/10/2023 Cho ý kiến về việc vận động XD CSVC Trường Tiểu học Hương Long, năm học 2023-2024
7 68/UBND 02/10/2023 V/v tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất
8 10/CT-UBND 01/10/2023 chương trình công tác tháng 10 năm 2023
9 19/TB-UBND 29/09/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ, thƣờng xuyên tháng 10 năm 2023
10 95/BC-UBND 28/09/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO ĐIỀU 5 NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2021/NQ-HĐND NĂM 2023
11 185/QĐ-UBND 28/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 4
12 104/TTr-UBND 28/09/2023 Về việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Khoa, thôn 08 xã Hƣơng Long
13 184/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 9
14 183/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 6
15 182/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 5
16 180/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 2
17 1801QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 3
18 179/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 8
19 178/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 7
20 177/QĐ-UBND 27/09/2023 Kiện toàn đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại địa bàn thôn 1
21 176/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
22 90/BC-UBND 26/09/2023 Báo cáo GS HĐND
23 66/UBND 26/09/2023 V/v đăng ký kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM năm 2024 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND
24 65/UBND 26/09/2023 Về việc đề nghị sửa chữa công trình trước mùa mưa lũ 2023
25 174/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ các thôn tổ chức trung thu năm 2023
26 ̉64/UBND 25/09/2023 Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tình hình mưa lớn có thể xẩy ra trên địa bàn
27 89/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo Tình hình số liệu điều tra thu nhập tại xã Hƣơng Long
28 102/TTr-UBND 25/09/2023 V/v: Thẩm định hồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng cấp, cải tạo đài tƣởng niệm liệt sỹ xã Hƣơng Long
29 0̉6/LT-BCH 25/09/2023 Lịch trực phòng chống thiên tai, TKCN
30 87/BC-UBND 24/09/2023 Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: