TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 56 /CV-VHTT 07/04/2023 V/v truyền thông về các kênh chính thức của DNVT di động trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao
2 09/KH-UBND 08/02/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quỹ I/2023
3 03/BB-UBND 20/01/2023 BIÊN BẢN
4 01/CT-UBND 09/01/2023 Chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023
5 22/NQ-HĐND 03/01/2023 Nghị quyết về việc phân bố dự toán thu-chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023
6 86/GM-UBND 15/11/2022 Du le mit tinh ngay nha giao Viet Nam 20/11/2022
7 Số 81/UBND 10/11/2022 Về việc phối hợp xây dựng hồ sơ cho hộ dân có địa giới hành chính trùng với Phú Gia
8 81/UBND 10/11/2022 Phoi hop xu ly dat dai
9 Số 174/TTr-UBND 08/11/2022 Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu và Giấy công nhận thôn văn hóa năm 2022 cho 09 thôn trên địa bàn xã Hương Long
10 Sô 13/TB-UBND 28/10/2022 Cấp phát và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
11 02/KH-NVQS 19/10/2022 So tuyen nghia vu quan su nam 2023
12 Số 76/CV-UBND 16/10/2022 Về việc cho ý kiến về VĐXDXSVC trường học Mầm non Hương Long
13 32/KH-UBND 14/10/2022 tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2023
14 Số : 10/TB-UBND 12/10/2022 Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3
15 Số 4048/QĐ-UBND 18/09/2022 Về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất Vụ Đông năm 2022
16 số 199/QĐ -UBND 16/09/2022 Kiện toàn HĐXĐMĐKT
17 Số 28/BC -UBND 05/08/2022 Tổng kết 10 năm Luật phổ biến giáo dục pháop luật
18 28/BC-UBND 05/08/2022 10 nam thuc hien Luat Pho bien GDPL
19 QĐ số 56/QĐ -UBND 15/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai năm 2021 đươci HĐND xã phê chuẩn
20 Sô 08/TB-UBND 12/07/2022 Thông báo niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022
21 Số 05/TB-UBND 15/06/2022 Công khai kế hoạch vận động thu các loại quỹ chuyên dùng năm 2022
22 Số : 30/GM-UBND 28/04/2022 Về việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, Đảng, Chính quyền nhân dân
23 01/CTr-UBND 26/01/2022 Chuong trinh cong tac UBND xa Huong long nam 2022
24 Số 02/KH -UBND 19/01/2022 Kê hoạch cải cách hánh chính xã Hương Long năm 2022
25 Số 17/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 đã được HĐND xã phê chuẩn
26 Sô 06/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
27 QĐ 06/QĐ -UBND 06/01/2022 Về việc công cố công khai dự toán ngân sách năm 2022
28 Số 60/BC-UBND 14/12/2021 Báo cáo kết quả làm việc
29 Số 198/UBND 08/11/2021 Rà soát các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng covid có nguy cơ thiếu đói
30 Số 01/TB-HĐTĐ 05/11/2021 Thẩm định CCHC
 • V/v truyền thông về các kênh chính thức của DNVT di động trong quá...
 • Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quỹ I/2023
 • BIÊN BẢN
 • Chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...
 • Nghị quyết về việc phân bố dự toán thu-chi ngân sách và bố trí vốn...
 • Du le mit tinh ngay nha giao Viet Nam 20/11/2022
 • Phoi hop xu ly dat dai
 • Về việc phối hợp xây dựng hồ sơ cho hộ dân có địa giới hành chính...
 • Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu và Giấy công nhận thôn văn hóa...
 • Cấp phát và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
 • So tuyen nghia vu quan su nam 2023
 • Về việc cho ý kiến về VĐXDXSVC trường học Mầm non Hương Long
 • tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2023
 • Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3
 • Về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất Vụ Đông năm 2022
 • Kiện toàn HĐXĐMĐKT
 • Tổng kết 10 năm Luật phổ biến giáo dục pháop luật
 • 10 nam thuc hien Luat Pho bien GDPL
 • Quyết định về việc công bố công khai năm 2021 đươci HĐND xã phê...
 • Thông báo niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: