TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 198/UBND 08/11/2021 Rà soát các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng covid có nguy cơ thiếu đói
2 Số 01/TB-HĐTĐ 05/11/2021 Thẩm định CCHC
3 Số 170 QĐ-UBND 31/08/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Hương Long
4 Số 20 /KH-UBND 31/08/2021 Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hương Long, giai đoạn 2022 - 2025
5 Số 170 QĐ-UBND 31/08/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Hương Long
6 Số 20 /KH-UBND 20/08/2021 Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Hương Long, giai đoạn 2022 - 2025
7 Số 18/UBND 29/03/2021 Đăng ký phần việc công trình chào mừng 190 thành lập tỉnh, 30 năm tái thành lập tình
8 Số 02/BC-UBND 14/03/2021 Khó khăn vướng mắc trong xử lý đơn thư vụ việc tranh chấp đẩt đai tồn động trên địa bàn xã Hương Longn động
9 Số 46/NQ -HDND 17/01/2021 Nghị quyết phân bố thu - chi năm 2021
10 73/BC -UBND 16/12/2020 Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC năm 2020
  • Rà soát các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng covid có nguy cơ...
  • Thẩm định CCHC
  • Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định...
  • Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông...
  • Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định...
  • Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông...
  • Đăng ký phần việc công trình chào mừng 190 thành lập tỉnh, 30 năm...
  • Khó khăn vướng mắc trong xử lý đơn thư vụ việc tranh chấp đẩt đai...
  • Nghị quyết phân bố thu - chi năm 2021
  • Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC năm 2020
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: