TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 61/Ttr-UBND 14/06/2024 Đề nghị phê chuẩn NQ ban hành các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hương LOng
2 Số 70/BC-UBND 14/06/2024 tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng năm 2024
3 Số 66/BC-UBND 13/06/2024 Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
4 Số 67/BC-UBND 13/06/2024 Tình hình kết quả thực hiện dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
5 Số 68/BC-UBND 13/06/2024 Tiếp nhận giải quyế phản ánh kiến nghị của người dân ,doanh nghiệp ,qua đường dây nóng tháng 6/2024
6 SỐ 69/BC-UBND 13/06/2024 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ,triển khai cơ chế một cửa ,một cửa liên thông ,và thực hiện thủ tục HC trên môi trường điện tử
7 Số 36/UBND-VP 12/06/2024 Rà soát kiến nghị sửa đổi ,bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC và phần mềm chấm điểm CCHC
8 Số 60/BC-UBND 12/06/2024 Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024
9 Số 60/Ttr-UBND 12/06/2024 Bổ sung kinh phí xây dựng mới nhà vệ sinh tự hoại và mô hình xử lý nước thải sinh hoạt theo NDD44/NĐ-HĐND tỉnh
10 Số 61/BC-UBND 12/06/2024 Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
11 Số 62/BC-UBND 12/06/2024 Kết quả công tác tiếp dân ,giải quyết đơn thư khiếu nại ,tố cáo ,kiến nghị ,phản ánh 6 tháng đầu năm 2024
12 Số 63/BC-UBND 12/06/2024 Kết quả hoạt động của tổ chuyển đối số cộng đồng các thôn
13 Số 64/BC-UBNĐ 12/06/2024 Kết quả công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 6 tháng đầu năm 2024
14 Số 72/QĐ-UBND 12/06/2024 kiện toàn tổ kiểm tra công vụ và thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại UBND xã năm 2024
15 Số 73/QĐ-UBND 12/06/2024 Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001;2015 trên địa bàn xã Hương Long
16 Số 58/BC-UBND 11/06/2024 tình hình công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư quý 2/2024
17 Số 59/Ttr-UBND 11/06/2024 Đề nghị chính thông tin QSDĐ,quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông phan đình thi và bà Lê thị tâm thôn 1 xã Hương Long
18 Số 59/BC-UBND 11/06/2024 Kết quả giải quyết khiếu nại ,tố cáo ,kiến nghị ,phản ánh QUÝ 2 /2024
19 Số 56/BC-UBND 10/06/2024 Tình công tác tiếp dân và xử lý đơn thư tháng 6 năm 2024
20 Số 31/GM-UBND 06/06/2024 UBND xã Hương Long chỉ đạo thôn 8 ra mắt mô hình tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu
21 Số 57/Ttr-UBND 06/06/2024 Đề nghị đăng ký biến động thông tin trên GSDĐ quyền sở hữu nhà ở và taaif sản gắn liền đất
22 Số 58/Ttr-UBND 06/06/2024 Đề nghị chính thông tin QSDĐ,quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông trần hải vân thôn 9 xã Hương Long
23 Số 58/Ttr-UBND 06/06/2024 Đề nghị chính thông tin QSDĐ,quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông trần hải vân thôn 9 xã Hương Long
24 Số 56/Ttr-UBND 05/06/2024 Đính chính thông tin QSDĐ ,quyền sở hữu nhà ở ,và tài sản gắn liền với đất ,cho bà phan thị hồng hạnh thôn 5 xã Hương Long
25 Số 69/QĐ-UBND 04/06/2024 Phê duyệt báo cáo kinh tế ,kỷ thuật ,đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 xã Hương Long
26 Số 79/QĐ-UBND 04/06/2024 Thành laapj CLB hòa giải cơ sở pháp luật tại thôn 8 xã Hương Long
27 Số 71/QĐ-UBND 04/06/2024 Kiện toàn đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Hương Long
28 Số 28/GM-UBND 03/06/2024 Thực hiện kế hoạch giải quyết vụ việc trên địa bàn xã Hương Long
29 Số 55/Ttr-UBND 03/06/2024 Đề nghị chính thông tin QSDĐ,quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Lê Khắc Toàn thôn 5 xã Hương Long
30 Số 51/Ttr-UBND 30/05/2024 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lưu Thị Tình đang sử dụng đất thôn 5 xã Hương Long
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: