TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Trang chủ Công khai quản lý, sử dụng quỹ

Công khai tài chính Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 29-08-2023 08:44
133 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
 • Thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2024
 • Triển khai thực hiện nghị định số 119-CP ngày 16/9/1994 của chính...
 • Phê duyệt đề cương nhiệm vụ ,phương án khảo sát,nhiệm vụ thiết lập...
 • Chỉnh trang khu trung tâm xã Hương Long đoạn qua xã và trường mầm...
 • Kết quả thực hiện cải cách hành chính tháng 4/2024
 • Đề nghị UBND huyện thành lập hội đồng bồi thường GPMB quy hoạch...
 • Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ,cá nhân
 • Rà soát danh sách cá nhân trực tiếp tham gia chiến dịch HCM ,danh...
 • Điều chỉnh dự toán ngân sách
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ,quốc phòng...
 • Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại ,tố cáo quý 1/2024
 • Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,...
 • Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 Phổ...
 • Thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 • Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,...
 • Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành...
 • Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024
 • Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn...
 • Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024
 • Kiểm tra công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã Hƣơng Long năm 2024
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: