TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Trang chủ Khen thưởng, xử phạt trong QLNN

xử phạt 2 cơ sở vi phạm ,sau một ngày ra quân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Đăng ngày 17-04-2024 07:06
34 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 8/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành về sinh an toàn thực phẩm huyện về triển khai "Tháng hành động về an toàn thực phẩm" năm 2024.Ngày 17/4/2024 đoàn kiểm tra VSATTP xã Hương Long đã kiểm tra tại 5 cơ sở ,phát hiện và xử lý 2 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa :Loan Hải thôn 2 và Hán Thị Lài thôn 4 về hành vi bày bán một số sản phẩm hết hạn sử dụng như Bỉm ,nước ngọt ,dầu ăn,sữa fami,bánh ngọt và một số mặt hàng thiết yếu khác.

BBT
. . . . .
 • Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,...
 • Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 Phổ...
 • Thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 • Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,...
 • Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành...
 • Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024
 • Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn...
 • Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024
 • Kiểm tra công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã Hƣơng Long năm 2024
 • Thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trong đội ngũ cán bộ, công...
 • Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa...
 • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tuần tra nhân dân...
 • V/v triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
 • Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan...
 • Về việc kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Cấp tỉnh Đền...
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc...
 • Tình hình trƣớc, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...
 • Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Hƣơng Long năm 2024
 • Thành lập Tổ tham mƣu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xã...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: