TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Trang chủ Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xã Hương Long tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,chính quyền với cán bộ nhân dân thôn 1 ,với chủ đề"Phát triển kinh tế -xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh,xây dựng khu dân cư kiểu mẫu"

Đăng ngày 14-05-2024 10:34
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 14/05/2024 Xã Hương Long tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,chính quyền với cán bộ nhân dân thôn 1 ,với chủ đề"Phát triển kinh tế -xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh,xây dựng khu dân cư kiểu mẫu"về dự có đ/c Nguyễn Trung Thương HUV, phó trưởng ban dân vận huyên ủy,Trần Đình Thân,UVBTT,UBMTTQ huyện.Các đồng chí trong BTV Đảng ủy,HĐND,UBND,UBMTTQ,trưởng các tổ chức chính trị -xã hội,trưởng , cán bộ công chức chuyên trách nông thôn mới ,địa chính,kế toán,trưởng,phó công an xã,quân sự ,HTXDVNN,bí thư,thôn trưởng và cán bộ nhân dân thôn 1 tham gia đối thoại.

BBT
. . . . .
 • Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,...
 • Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 Phổ...
 • Thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 • Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,...
 • Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành...
 • Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024
 • Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn...
 • Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024
 • Kiểm tra công tác PCCC&CNCH trên địa bàn xã Hƣơng Long năm 2024
 • Thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trong đội ngũ cán bộ, công...
 • Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa...
 • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tuần tra nhân dân...
 • V/v triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
 • Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan...
 • Về việc kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Cấp tỉnh Đền...
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc...
 • Tình hình trƣớc, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...
 • Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Hƣơng Long năm 2024
 • Thành lập Tổ tham mƣu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xã...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: