TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Loading...
Người phát ngôn
 • Lịch tiếp công dân định kỳ , thường xuyên tháng 5/2024
 • Xác minh lưu trữ sổ hộ tịch
 • Bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Kiện toàn HĐTV thuế
 • Rà soát lao động có nhu cầu học nghề dưới 3 tháng ,nhu cầu tư vấn...
 • Đề nghị thu hồi cấp GCNQSDD và cấp đổi quyền sử dụng đất cho ông...
 • Bổ nhiệm chức danh phó CHTBCHQS xã Hương Long
 • Đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất của hộ gia...
 • Thực hiện phân công nhiệm vụ công chức cấp xã theo nghị định...
 • Thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2024
 • Phê chuẩn
 • Triển khai thực hiện nghị định số 119-CP ngày 16/9/1994 của chính...
 • Phê duyệt đề cương nhiệm vụ ,phương án khảo sát,nhiệm vụ thiết lập...
 • Chỉnh trang khu trung tâm xã Hương Long đoạn qua xã và trường mầm...
 • Kết quả thực hiện cải cách hành chính tháng 4/2024
 • Đề nghị UBND huyện thành lập hội đồng bồi thường GPMB quy hoạch...
 • Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ,cá nhân
 • Rà soát danh sách cá nhân trực tiếp tham gia chiến dịch HCM ,danh...
 • Điều chỉnh dự toán ngân sách
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ,quốc phòng...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: