TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Loading...
Ngân sách
quỹ tài chính hội đồng phê chuẩn

quỹ tài chính hội đồng phê chuẩn

20-06-2024
quỹ tài chính hội đồng phê chuẩn
thuyết minh và dự toán quỹ tài chính

thuyết minh và dự toán quỹ tài chính

20-06-2024
thuyết minh và dự toán quỹ tài chính
 thông báo kế quả lựa chọn nhà thầu 24

thông báo kế quả lựa chọn nhà thầu 24

22-04-2024
thông báo kế quả lựa chọn nhà thầu 24
thông báo phê duyệt QT hoàn thành

thông báo phê duyệt QT hoàn thành

22-04-2024
thông báo phê duyệt QT hoàn thành
 thông báo kế h vốn đầu tư

thông báo kế h vốn đầu tư

15-04-2024
thông báo kế h vốn đầu tư
ước thực hiện chi ngân sách xã quý 1/2024

ước thực hiện chi ngân sách xã quý 1/2024

14-04-2024
ước thực hiện chi ngân sách xã quý 1/2024
cân đối ngân sách xã quý 1/2024

cân đối ngân sách xã quý 1/2024

14-04-2024
cân đối ngân sách xã quý 1/2024
Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

12-04-2024
iêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

10-04-2024
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024
thông báo quyết toán đầu tư 23

thông báo quyết toán đầu tư 23

22-03-2024
thông báo quyết toán đầu tư 23
biên bane kết thúc niêm yết ts

biên bane kết thúc niêm yết ts

11-03-2024
biên bản kết thúc niêm yết ts
biên bản kết thúc công khai dự toán trình hội đồng

biên bản kết thúc công khai dự toán trình hội đồng

08-03-2024
biên bản kết thúc công khai dự toán trình hội đồng
 thông báo mua sắmts và phụ biểu

thông báo mua sắmts và phụ biểu

10-02-2024
thông báo mua sắmts và phụ biểu
 biên bản niêm yết mua sắm ts

biên bản niêm yết mua sắm ts

10-02-2024
biên bản niêm yết mua sắm ts
thông báo biểu mẫu dt nsphê chuẩn

thông báo biểu mẫu dt nsphê chuẩn

08-02-2024
thông báo biểu mẫu dt nsphê chuẩn
biên bản kết thúc niên yết

biên bản kết thúc niên yết

08-02-2024
biên bản kết thúc niên yết
Quyết định dự toán phê chuẩn

Quyết định dự toán phê chuẩn

08-02-2024
Quyết định dự toán phê chuẩn
Công khai dự toán ngân sách năm 2024  trình hội đồng

Công khai dự toán ngân sách năm 2024 trình hội đồng

08-01-2024
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 trình hội đồng

Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3

10-10-2023
Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3
1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: