TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Loading...
Công khai quản lý, sử dụng quỹ
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

10-04-2024
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024

Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3

10-10-2023
Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ 3

Nghị quyết phê chuẩn quyết toàn ngân sách xã năm 2022

26-07-2023
Công khai Nghị quyết phê chuẩn quyết toàn ngân sách xã năm 2022

Công khai Nghị quyết phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022

26-07-2023
Công khai Nghị quyết phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022

Nghị quyết phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022

26-07-2023
Nghị quyết phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022

Công bố kết thúc niêm yết công khai Dự toán ngân sách xã trình hội đồng năm 2023

20-01-2023
Biên bản về việc công bố kết thúc niêm yết công khai Dự toán ngân sách xã trình hội đồng năm 2023 đã được trình HĐND xã phê chuẩn

Công khai cân đối thu chi

08-01-2023
Cân đối thu chi năm 2023

Công khai Kế hoạch đầu tư năm 2023

08-01-2023
Công khai Kế hoạch đầu tư năm 2023

Công khai tài chính Quỹ I năm 2023

08-01-2023
Công khai tài chính Quỹ I năm 2023

Công khai mua sắm tài sản năm 2023

08-01-2023
Công khai mua sắm tài sản năm 2023

Thuyết minh số liệu dự toán quỹ tài chính năm 2023

08-01-2023
Thuyết minh số liệu dự toán quỹ tài chính năm 2023

Thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2023 trình Hội đồng

08-01-2023
Thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2023 trình Hội đồng

Công bố công khai dự toán dự toán ngân sách năm 2023 được Hội đồng phê duyệt

08-01-2023
Công bố công khai dự toán dự toán ngân sách năm 2023 được Hội đồng phê duyệt

Quyết định công bố công khai dự toán năm 2023

08-01-2023
Quyết định công bố công khai dự toán năm 2023

Công khai dự toán thu năm 2023 trình hội đồng phê chuẩn

08-01-2023
Công khai dự toán thu năm 2023 trình hội đồng phê chuẩn

Công khai Dự toán Chi ngân sách năm 2023 (Biểu 105)

08-01-2023
Công khai dự toán chi ngân sách năm 2023 (Biểu 105)

Công khai dự toán chi ngân sách xã năm 2023

08-01-2023
Công khai Dự toán ngân sách xã năm 2023
1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: