TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LONG

Danh bạ điện thoại và Email

STT Tên cán bộ Chức vụ Di động Email
1 Nguyễn Quốc Việt Chủ tịch UBND 091666688 nguyenquocviet@gmail.com